เที่ยวทริปประหยัด

เที่ยวทริปประหยัด มณฑลส่านซี หนึ่งในมณฑลของจีนที่มี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าแก่

เที่ยวทริปประหยัด มณฑลส่านซี ประวัติ เป็นอย่างไรบ้าง?

เที่ยวทริปประหยัด ส่านซี หรือ เจียบไซ ตามสำเนียงจีนฮกเกี้ยน ซึ่งเป็นมณฑลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตก เฉียงเหนือของประเทศจีน ใกล้กับแม่น้ำเหลือง ( หวงเหอ ) โดยมากมีลักษณะภูมิประเทศ คล้ายแอ่งอยู่ระหว่างภูเขาหลายแห่ง

มีอาณาเขตปกครองติดต่อกับ เขตปกครองระดับมณฑลอื่นๆ ได้แก่ มณฑลซานซี ( ตะวันออกเฉียงเหนือ ) , มณฑลเหอหนาน ( ตะวันออก ) , มณฑลหูเป่ย์ ( ตะวันออกเฉียงใต้ ) มณฑลฉงชิ่ง ( ใต้ ) , มณฑลเสฉวน (ตะวันตกเฉียงใต้ ) , มณฑลกานซู่ ( ตะวันตก ) , เขตปกครองตนเองหนิงเซีย ( ตะวันตกเฉียงเหนือ ) และเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ( เหนือ )

มณฑลแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 205,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 37 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 16 ของประเทศจีนเลยทีเดียว เมืองหลวงของมณฑลนี้คือ ซีอาน ซึ่งรวมกับพื้นที่ของอดีตเมืองหลวงของจีน

ได้แก่ เฟิงเฮ่า และ ฉางอาน โดยเมืองซีอานเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และยังเป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ของจีน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของหลายราชวงค์เช่น ราชวงค์โจวตะวันตก , ราชวงค์ฮั่น , ราชวงค์จิ้น , ราชวงค์สุย

และราชวงค์ถัง นอกจากนี้ยังเคยเป็นเมืองหลวง ของราชวงค์ฉินซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือแม่น้ำเว่ย์ ประชากรส่วนใหญ่ในมณฑลนี้เป็นชาวฮั่น ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีมากที่สุดในจีน ภาษาที่ใช้ส่วนมากจะเป็นจีนกลาง และด้วยความเก่าแก่ของมณฑลนี้เอง

พาให้เห็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ของจีนอีกแห่งหนึ่งที่ผูกพันธ์กับประเทศนี้ มาอย่างยาวนานเลยทีเดียว ด้วยความเป็นที่มณฑลใหญ่ได้พาให้ มณฑลแห่งนี้มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็น อันดับที่ 15 ของประเทศเลยทีเดียว

โดยหลักๆแล้วจะมุ่งเน้นไปทางอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชั้นสูง อย่างทางด้านอวกาศและยานนั้นเอง อีกทั้งยังเป็นศูนย์วิจัยต่างๆ ในการผลิตอุปกรณ์ทำให้ผลักดัน ระบบอุตสาหกรรมการ บินเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 50 ของประเทศนั้นเอง

เที่ยวทริปประหยัด

เที่ยวทริปประหยัด มณฑลส่านซีมีความสำคัญอย่างไรกับประเทศจีน?

ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป ที่มณฑลแห่งนี้ไม่ได้เป็นเมืองหลวง เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก็ยังเป็นมณฑลสำคัญ แห่งหนึ่งของจีนที่เน้นไปทางด้านการพัฒนา และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ให้ประเทศนี้เติบโตและเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาจีนให้ก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจของโลกนั้นเอง ด้วยรากฐานทางวัฒนธรรม อันเก่าแกของจีนรวมถึงภาษาจีนกลาง

ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากมณฑลแห่งนี้ จากนั้นค่อยแพร่กระจายไปสู่ ดินแดนอื่นๆในประเทศจีน ด้วยการเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง หลายต่อหลายราชวงค์ของจีน ทำให้มณฑลแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง ที่ใครหลายคนต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง และยังเป็นแหล่งส่งออกวัฒนธรรม อีกแห่งหนึ่งของจีนเลยทีเดียว ที่แพร่หลายออกไปยังดินแดนต่างๆ

โดยรอบไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลทางศาสนา การเมือง และการปกครองนั้นเอง ที่หล่อหลอม รวมกันเป็นรากฐานให้กับประเทศจีนแห่งนี้นั้นเอง โดยการพัฒนาท้องถิ่น ได้พาให้วิถีชีวิตผู้คนตามชนบท เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่เป็นเน้น

การเกษตรกรรม แต่ด้วยระบบทุนนิยมที่เข้ามาครอบงำจีน ทำให้คนในชนบทต่างเข้าเมืองกัน เพื่อหางานที่เหมาะกับตนเอง จึงทำให้ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไป และด้วยระบบเศรษฐกิจของจีน ทำให้ผู้คนในประเทศจีนต่างมีรายได้หัวเฉลี่ย

ที่สูงมากเลยทีเดียวต่อจำนวนประชากร นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมดของประเทศจีน ที่สร้างความมั่งคั่งและความเจริญ ให้กับประเทศนี้จนกลายเป็นมหาอำนาจ ของโลกในปัจจุบันนั้นเอง

มณฑลส่านซีสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง?

นับว่าเป็นอีกมณฑลหนึ่งของจีน ที่มีวัฒนธรรมและธรรมชาติอันสมบูรณ์ พาให้นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ได้สัมผัสและศึกษากับเสน่ห์ของ ส่านซีอันเป็นมณฑลเก่าแก่ มีประวัติมาอย่างยาวนานนับพันปีเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นรากฐานทางสังคม ของคนจีนในปัจจุบันอีกด้วย เพราะด้วยเป็นที่ตั้งเมืองหลวงในอดีต ทำให้สถาปัตยกรรมของเมืองต่างๆ ในมณฑลแห่งนี้เต็มไปด้วย

เรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่าน ศิลปะเหล่านี้นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ อารามจิ้นฉือ (Jinchi Teample ) ตั้งอยู่ในเมือง ไท่หยวน ที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรางวงค์เว่ยเหนือ ประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว ตัวอาคารได้รับการต่อเติมในภายหลัง

ทำให้เห็นความแตกต่างของศิลปะ ในยุคสมัยต่างๆที่มีความสวยงามนั้นเอง ที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยศรัทธาของ ลัทธิขงจื้อ พุทธศาสนา และลัทธิเต๋าผสมผสานเข้าด้วยกัน วัดแห่งนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดี ของวิวัฒนาการศิลปะของจีนอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

จุดไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้คือ ต้นสนพันปี ตาน้ำที่ไม่มีวันหมด และปติมากรรมรูปปั้นสตรีของจีนโบราณ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวต่างนิยมมาชม ความงามของวัดแห่งนี้นั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ เมืองต้าถง ( Datong City )

เป็นเมืองประวัติศาสตร์ และปติมากรรมโบราณ ที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของประเทศจีน เมืองแห่งนี้มีความเก่าแก่มาตั้งแต่ รางวงค์เป่ยเว่ยที่ได้ตั้งราชธานีมาอยู่ ที่เมืองแห่งนี้ในปี ค.ศ. 386 นับว่าเป็นเมืองเก่าแก่มากถึง 2,400 ปีเลยทีเดียว

นับว่าเป็นต้นกำเนิดอารยธรรม ของชาวฮั่นจีนโบราณที่สืบต่อกันมา จนมาถึงปัจจุบันนั้นเอง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของป้อมปราการโบราณในอดีต และยังมีสถานที่อันเป็นไฮไลท์อย่าง ถ้ำผาหยุนกังสือคู อยู่ห่างจากเมืองต้าถงไปทางทิศตะวันตกไป 16 กิโลเมตร

ด้วยการขุดเจาะถ้ำผาเชิงเขาอู่โจวซัน ทำให้ได้ค้นพบถ้ำผาขนาดใหญ่ถึง 45 คูหาเลยทีเดียว และด้วยช่องเขาน้อยใหญ่ มีแท่นบูชาพระพุทธรูปถึง 209 แท่น มีรูปแกะสลักต่างๆถึง 50,000 ชิ้นเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีปติมากรรมสูงถึง 17 เมตร

โดยรูปสลักมีทั้ง ยักษ์ พระโพธิสัตว์และนางฟ้านั้นเอง เราไปกันต่อที่ บ้านตระกูลเฉียว บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเฉียวเจียพู่ บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัย จักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงค์ชิง มีกำแพงอิฐสูงกว่า 10 เมตร ล้อมรอบภายในบ้าน

ซึ่งสามารถแบ่งออกมาเป็น 6 เขตใหญ่ แยกออกเป็น 19 เขตเล็กๆ และมีห้องย่อยกว่า 300 ห้อง ลวดลายแกะบนประตู หน้าต่าง หลังคา บันไดและราวมีความสวยงามประณีต ในแบบศิลปะของราชวงค์ชิงนั้นเอง ให้บรรยากาศในการชมเหมือนพาเรา

เข้าสู่โลกนิยายจีนโบราณนั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ พิพิธภัณฑ์ถ่านหิน ด้วยมณฑลแห่งนี้อุดมไปด้วยแร่ถ่านหินจำนวนมาก และยังเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึง เชื้อเพลิงในระบบอุตสาหกรรม โดยที่แห่งนี้ค้นพบแร่ธาตุกว่า 105 ชนิด

ในจำนวนของการสำรวจนั้น ได้นำมาใช้ประโยชน์ถึง 67 ชนิด โดยแร่ธาตุที่ค้นพบเป็นอันดับต้นๆคือ ถ่านหิน หินแร่บอคไซท ธาตุแกลเลียม อลูมินัม ชีอะไลท จึงทำให้ขนานนามว่าที่แห่งนี้ เป็นเมืองแห่งถ่านหินเลยทีเดียว เพราะด้วยพื้นที่กว่า 62,800 ตารางกิโลเมตร

ที่อุดมไปด้วยถ่านหินจำนวนมาก และคิดเป็นพื้นที่กว่า 40 เปอร์เซ็นของมณฑลแห่งนี้ทั้งหมด ในการเที่ยวชมนั้นภายในเผย ให้เห็นชั้นใต้ดินที่ขุดเจาะลงไป รวมถึงตัวอย่างแร่ธาตุต่างๆใต้ดิน ให้เราได้ศึกษากันนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวมณฑลส่านซี ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยว อีกหลายสถานที่ที่พาให้คุณได้สัมผัส ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ของประเทศจีนนั้นเอง

เที่ยวทริปประหยัด

ปัจจุบันมณฑลส่านซีเป็นอย่างไร?

ด้วยมณฑลนี้เองที่เป็นเมืองถ่านหิน จำนวนมากที่ซ่อนอยุ่ใต้ดิน มาอย่างยาวนานและมีจำนวนมากเลยทีเดียว ที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ภายในประเทศของจีน แต่ปัจจุบันความต้องการถ่านหิน ไม่เพียงพอต่อความต้องการคนภายในประเทศ ทำให้จีนเองต้องซื้อถ่านหินจากต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศนั้นเอง จึงทำให้มณฑลแห่งนี้มีความสำคัญ

ทางด้านพลังงานเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นศูนย์วิจัยอวกาศ และยานขนส่งพาณิชย์ของจีนอีกด้วย นับว่าเป็นอีกมณฑลหนึ่งของจีน ที่มีความยิ่งใหญ่มาจากอดีต จนมาถึงปัจจุบันนั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวในมณฑลส่านซีเป็นอย่างไร?

ด้วยที่ตั้งของเมืองหลวง ในแต่ราชวงค์ของจีนในอดีต ที่เลือกตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ ในการปกครองและเป็นศูนย์กลาง ทางอารยธรรมจีนฮั่นโบราณ ที่เป็นมรดกส่งผ่านมาให้กับคนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นวิทยาการความรู้ ที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันที่ทำให้จีน เป็นมหาอำนาจมาตั้งแต่โบราณ จนมาถึงยุคปัจจุบันนั้นเอง ที่แสดงถึงคุณค่าทางอารยธรรม ให้เราได้ชื่นชมและศึกษากับ

รากเง้าของคนจีนในอดีต ที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ประเทศมาถึงปัจจุบัน จึงทำให้ มองว่า มณฑลส่านซี เป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่นับว่าเป็น ศูนย์กลางทางอารยธรรมของจีน และยังอุดมไปด้วยธรรมชาติ ที่รายล้อมเมืองต่างๆภายในมณฑลแห่งนี้ ที่อยู่ร่วมกับสถาปัตยกรรมโบราณ ตามธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ของการท่องเที่ยวศึกษาวัฒนธรรมจีนนั้นเอง 

เที่ยวแบบประหยัด

เที่ยวทริปงบน้อย

บอลยูฟ่าเบท

แทงบอล บนมือถือ