เที่ยวเวียดนาม

เที่ยวเวียดนาม เที่ยวใกล้ไทย ประหยัด งบน้อยก็ไปได้ กับนครโฮจิมินห์

เที่ยวเวียดนาม วางแผนก่อนเที่ยว นครโฮจิมินห์ประวัติ เป็นอย่างไร?

เที่ยวเวียดนาม นครโฮจิมันห์ มีชื่อเดิมว่า ไซ่ง่อน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเวียดนาม มีประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ แต่เมืองนี้กลับมี GDP ร้อยละ 20.2 และจากการลงทุนต่างประเทศร้อยละ 34.9 ของประเทศเลยทีเดียว ในอดีตนั้นเมืองแห่งนี้อยู่ภายใต้การปกครองของ เขมรมาก่อนโดยมีชื่อว่า ไพรนคร จนกระทั่งต่อมาเวียดนามได้บุกยึดดินแดนนี้ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ซาดิ่ง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ไซ่ง่อน

โดยในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครอง ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงทั้งหมด ไซ่ง่อนเองเป็นศูนย์กลางที่ตั้งของ ฝรั่งเศสมานับหลายสิบปีเลยทีเดียว จนทำให้เมืองแห่งนี้เปรียบเหมือน ปารีสในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และด้วยสถาปัตยกรรมภายในเมืองนี้ ชวนให้นึกถึงยุโรปรวมถึงวัฒนธรรม รีวิวเที่ยวเวียดนาม การกินขนมปังของคนที่นี้ได้รับอิทธิพล

จากยุคอาณานิคมนั้นเอง ต่อมาเมื่อเวียดนามต้องการปลดแอกตัวเอง จากชาติตะวันตกที่ยึดครองอย่างฝรั่งเศส จึงทำให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งประเทศออกเป็น เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ หลังจากเกิดข้อพิพากขึ้นจนฝรั่งเศส ได้รับความพ่ายแพ้แต่ด้วยนานาชาติ ในเครือสัมพันธมิตรต่างอ้างสิทธิ์ให้ฝรั่งเศส

จึงเป็นการแบ่งประเทศออกเป็นสองขั้ว เที่ยวใกล้ไทย อีกทั้งยังเป็นช่วงสงครามเย็นที่ทำให้ สองลิทธิการปกครองต่างต้องการพรรคพวก รวมถึงอำนาจในการต่อรองช่วงเวลานั้น แต่ด้วยปณืธานของ โฮจิมินห์ ที่ต้องการรวบรวมดินแดนเวียดนาม ให้เป็นปึกแผ่นและปกครองโดยชาวเวียดนามเอง จึงทำให้เวียดนามเหนือได้เริ่มต้น

รุกรานเวียดนามใต้และเกิดเป็นสงครามใหญ่โต ที่เหล่านานาชาติใช้ที่แห่งนี้เป็นสมรภูมิอันดุเดือด จนกระทั่งเวียดนามเหนือสามารถยึดเมืองแห่งนี้ อันเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของเวียดนามใต้ได้ ในขณะที่กองทัพสหรัฐถอนทัพออกจนหมด เที่ยวใกล้ไทย ด้วยเกียรติแห่งชัยชนะในครั้งนี้ที่รวบรวม ประเทศเวียดนามเอาไว้ได้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองแห่งนี้ใหม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์ นั้นเอง ที่เป็นผู้นำในการรวบรวมประเทศนี้เข้าไว้ ปัจจุบันเมืองแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในแง่ประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นเอง

เที่ยวเวียดนาม สถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนาม นครโฮจิมินห์มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างไร?

ด้วยร่องรอยทางอารยธรรมตะวันตก ที่ฝากเอาไว้เป็นมรดกให้กับเมืองแห่งนี้ เหมือนกับว่าอยู่ในเมืองซะแห่งในยุโรปเลยทีเดียว นอกจากนี้วัฒนธรรมต่างๆของผู้คนที่นี้ ต่างได้รับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาประเทศตกอยู่ภายใต้อาณานิคม หรือช่วงสงครามเวียดนามเอง ทัวร์เวียดนาม สถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนาม ที่ทหารอเมริกันจำนวนมากเข้ามาอาศัย และเปลี่ยนให้เมืองนี้ดูมีสีสันต์ขึ้นมา ด้วยกระแสอเมริกันดรีมในช่วงเวลานั้น ได้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมในช่วงเวลานั้น ให้มีแนวคิดแบบเดียวกันกับสหรัฐ รวมไปถึงแนวคิดทุนนิยมที่ทำให้ เวียดนามใต้ภายใต้การปกครองหุ่นเชิด

ของเหล่าชาติพันธมิตร ขาดเสถียรภาพในการปกครอง จึงทำให้พ่ายแพ้ต่อเวียดนามเหนือนั้นเอง เที่ยวใกล้ไทย ที่มีใจและทรัพยากรดีกว่า เวียดนามใต้นั้นเอง ถึงแม้ประเทศแห่งนี้จะมีประสบการณ์ ที่เลวร้ายจากสงครามภายในประเทศตนเอง แต่ด้วยเวลาที่ผ่านไปได้ปูรากฐาน ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศนี้ใหม่ ประเทศเวียดนามในปัจจุบันนั้น

แตกต่างไปจากเดิมอย่างมากเลยทีเดียว เวียดนามเริ่มเปิดกว้างในเรื่องของการลงทุน รีวิวเที่ยวเวียดนาม และกำลังเป็นประเทศที่ พัฒนาเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยนั้นเอง และด้วยเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทำให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ของเมืองนี้ในอดีตได้ดีเลยทีเดียว ปัจจุบันเมืองนี้มีความเจริญมากเลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนาม

ผู้คนภายในเมืองได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถึงแม้โครงการต่างๆในประเทศ จะเป็นไปอย่างล่าช้า แต่ปัจจุบันเวียดนามได้เปิดกว้าง ในเรื่องของการลงทุนเรื่องต่างๆนั้นเอง จึงกลายเป็นโอกาสทองที่ทำให้ เวียดนามขึ้นเป็นแถวหน้าของอาเซียนในอนาคตอย่างแน่นอน

เที่ยวเวียดนาม

ปักจุดพิกัดสุดฮิต นครโฮจิมินห์สถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร?

เมืองแห่งนี้มีความน่าสนใจอีกเมืองหนึ่ง ของเวียดนามเลยทีเดียว เพราะเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ของเวียดนามมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองพื้นที่ทั้งหมด และได้ตั้งเมืองนี้เป็นที่ตั้งกงศุล ทำให้สถาปัตยกรรมรวมถึงวัฒนธรรม รีวิวเที่ยวเวียดนาม ได้ผสมผสานกันระหว่างเวียดนาม และฝรั่งเศส ทำให้ที่แห่งนี้ดูมีความยุโรปอย่างมากเลยทีเดียว ทริปประหยัด เป็นเมืองที่มีความคลาสสิค และสร้างเอกลักษณ์ให้กับเมืองนี้นั้นเอง ทำให้การท่องเที่ยวที่นี้ จะเป็นความทรงจำดีๆนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ Nort – Dame Cathedral Basillica of Saigon มหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ จตุรัสฝรั่งเศส ถนน Coug Xa Paris ด้วยเอกลักษณ์ของมหาวิหารนี้ เป็นของนิกายโรมันคาทอลิค ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1880 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ออกแบบโดย J.Bourard

สถาปนิกชาวฝรั่งเศส ที่ประจำอยู่ที่เมืองแห่งนี้ ด้วยแรงศรัทธาได้สร้างให้มหาวิหาร แห่งนี้มีความงดงามอย่างมาก รวมถึงเป็นศิลปะสไตล์ยุโรป ซึ่งในปัจจุบันเองถูกใช้ประกอบพิธีทางศาสนา และเปิดให้เข้าชมยังภายใน สถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนาม ที่มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในอาเซียนนั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ War Remnants Museam ตั้งอยู่ที่ถนน Vo Van Tan ใกล้กับย่าน District 3 เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับสงครามตั้งแต่ถูกล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส รวมไปถึงสงครามเวียดนาม ที่เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งรัฐบาลเวียดนามใต้

หลังจากที่เวียดนามเหนือ ได้บุกยึดเมืองนี้ได้สำเร็จ สามารถยึดยุทธโธปกรณ์ได้เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงเอกสารต่างๆที่ทาง สหรัฐได้ทิ้งเอาไว้ในช่วงสงครามเวียดนาม ที่แห่งนี้ได้มีการเก็บรวบรวม วัตถุต่างๆในช่วงเวลานั้น รวมถึงบอกเล่าประวัติวีระกรรม ของทหารที่เสียชีวิตในการรบ ค่าเข้าชมท่านละ 15,000 ดองเวียดนาม

นับว่าเป็นพื้นที่ที่คุ้มค่าอย่างมาก แก่การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเอง เราไปกันต่อที่ จตุรัสโฮจิมินห์ เป็นแลน มาร์กอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้เลยทีเดียว เพราะตั้งอยู่ใกล้กับ Ho Chi Minh City Hall มีสวนอยู่โดยรอบและเป็นที่พักผ่อน ของผู้คนโดยรอบนั้นเอง ใจกลางของสวนเป็นรูปปั้นโฮจิมินห์ เที่ยวไหนดี และถัดออกมาก็จะพบกับการแสดงน้ำพุ ทริปประหยัด แสงสีในยามค่ำคืนนั้นเอง นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินที่ Nguyen Hue ไปจนสุดริมน้ำตลอดสองข้างทาง ที่เป็นตึกสูงและอาคารสไตล์โคโรเนียล ร้านอาหาร คาเฟ่ และที่พัก เป็นอีกย่านหนึ่งยอดนิยมของคนที่นี้เลยทีเดียว

สถานที่สุดท้ายคือ Starlight Bridge สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขต Phu My Hung ย่าน District 7 เป็นสะพานคนเดินที่ทอดยาว ข้ามคลอง Thay Tieu เพื่อเชื่อมไปยังทะเลสาบ Ho Ban Nguyet สะพานแห่งนี้มีความยาวถึง 170 เมตร กว้าง 8.3 เมตร ในเวลาค่ำคืนจะมีการเปิดไฟหลากสี ส่องสว่างไปที่น้ำพุออกมาจากใต้สะพาน ทัวร์เวียดนาม ไหลลงสู่คลองด้านล่าง ทั้งสองฝั่งยังมีสวนให้ได้พักผ่อน นับว่าเป็นสะพานที่มีเอกลักษณ์อย่างมาก และยังเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ ของเวียดนามอีกด้วยนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์ ไม่ได้มีแค่นี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งนี้นั้นเอง

เที่ยวไหนดี ปัจจุบันนครโฮจิมินห์เป็นอย่างไร?

นับว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่กำลังเติบโต ของประเทศเวียดนามที่เป็นเมือง ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ถึงแม้เมืองนี้ จะมีประชากรไม่มากแต่ก็มีอัตรารายได้สูง ทำให้เมืองนี้มีความเจริญในด้านนวัตกรรม ในย่านเจริญของเมืองนี้นั้นเอง เพราะด้วยความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ รีวิวเที่ยวเวียดนาม ทริปประหยัด ดั่งเดิมของเมืองนี้จึงทำให้ เที่ยวซาปา การพัฒนาเมืองนี้ให้ทันสมัย ผสมผสานเข้ากับยุคเก่า เที่ยวไหนดี ได้อย่างน่าลงตัวเลยทีเดียว เป็นอีกเมืองที่น่าจับตาในยุคใหม่ ที่เวียดนมจะก้าวขึ้นมาเป็น แถวหน้าของอาเซียนนั้นเอง และด้วยเอกลักษณ์ของเมืองนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก หลั่งไหลกันเข้ามาชมความแปลกใหม่ ของเมืองแห่งนี้ จึงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งของเวียดนามเลยทีเดียว

เที่ยวเวียดนาม

สรุปการ ทัวร์เวียดนาม ท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์เป็นอย่างไร?

เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่ผสมผสาน เข้ากันระหว่างเวียดนามและตะวันตก ที่ทำให้เมืองนี้มีกลิ่นไอความเป็นยุโรป เพราะด้วยเป็นที่ตั้งของชาติตะวันตก ถึงสองยุคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนั้นเอง ทำให้วัฒนธรรมหลอมรวม งบน้อยเที่ยวไทย ทริปประหยัด เข้ากับเมืองแห่งนี้ทำให้มีเอกลักษณ์ ทัวร์เวียดนาม อย่างมาก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคน ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์สงครามเวียดนาม ประเทศเล็กๆที่สามารถต้านทาน ชาติมหาอำนาจของยุคเลยทีเดียว นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนเวียดนาม ที่รวมประเทศได้เป็นหนึ่งเดียว งบน้อยเที่ยวไทย

โดยที่ไม่มีชาวต่างชาติมาแทรกแซง เที่ยวไหนดี เหมือนในช่วงยุค เที่ยวซาปา อาณานิคมนั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบความคลาสสิค ราคาไม่แพงและไม่ต้องไปไกล นครโฮจิมินห์จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ของการเดินทางที่คุ้มค่านั้นเอง จึงทำให้ มองว่า นครโฮจิมินห์ เที่ยวซาปา เป็นเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

อีกแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว ที่มีบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ งบน้อยเที่ยวไทย ตำราเรียนจากทั่วโลกเลยทีเดียว เพราะด้วยสงครามเวียดนาม ที่กินเวลายาวนานนี้เองรวมถึง การเข้าร่วมของประเทศยักษ์ใหญ่ จึงทำให้เป็นเหตุการณ์โด่งดังไปทั่วโลก และด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของเวียดนาม ทำให้พวกเขามีอธิปไตยเป็นของตนเอง

อีกทั้งระบบเศรษฐกิจยืนได้ด้วยตัวเอง โฮจิมินห์ได้วางรากฐาน ให้กับชาวเวียดนามและทิ้งมรดก ความเป็นเวียดนามให้กับคนรุ่นหลัง จนกลายเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่ง ที่ชาวเวียดนามเคารพ กันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว งบน้อยเที่ยวไทย

เที่ยวทริปใกล้กรุงเทพ

บอลยูฟ่าเบทสมัครฟรี

แทงบอล วอเลท